ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول

آنا

من 10سال است که ازدواج کردم و دارای تحصیلات عالیه وشاغل هستم وهزینه های زندگی را نیز بنده تامین میکنم اما اکنون متوجه شده ام همسرو بدون اطلاع بنده با خانم دیگری ازدواج دایم انجام داده است طبق قانون آیا نیاز به رضایت واطلاع من نبود ؟و قابل ذکر است هیچ موردی بین ما وجود نداشتکه به استناد آن بتواند ازدواج مجدد انجام دهد،