برگرداندن مادربزرگم از سالمندان

سلام خسته نباشید

مادربزرگ من رو بعد از ترخص شدن از بیمارسنان بی اطلاع مادر من بردن خانه سالمندان. مادر من میخواست مادرشو ببره خونه دایی ام نذاشت گفت من نمیذارم ببریش. چون ما 3تایی نامه نوشتیم امضا کردیم که اینجا باشه... مادر من از چه راهی میتونه مادربزرگم رو از سالمندان ترخیص کنه؟؟؟
مادر من میتونه سرپرستی مادربزرگم رو بگیره؟ میتونه برگردونه مادربزرگم رو منزل؟

چون دایی ام با مدیر آسایشگاه سامندان صحبت کرده بود که به هیچکس جز خودش تحویل ندن. الان ما چطوری میتونیم مادربزرگم رو مرخص کنیم؟

دایی من به بهانه خوب شدم زخم بستر مادربزرگم رو برده آسایشگاه