بدون اذن پدر میتوانم زندگی مستقلی تشکیل دهم؟

با سلام و عرض ادب بنده دختر 28 ساله هستم که از لحاظ مالی توانایی تشکیل یک زندگی مستقل را دارم و پدر بنده با 73 سال سن و حقوق بازنشستگی توانایی سرپرستی اینجانب را نداشته؛ و اصرار ب ازدواج بنده با هر شرایطی را مینمایند؛ آیا بنده به لحاظ قانونی و حقوقی میتوانم خانه و زندگی مستقلی برای خود تشکیل دهم؟ و یا منوط به اجازه و اذن پدر هستم؛ لطفا راهنمایی بفرمایید


با سلام و عرض ادب بنده دختر 28 ساله هستم که از لحاظ مالی توانایی تشکیل یک زندگی مستقل را دارم و پدر بنده با 73 سال سن و حقوق بازنشستگی توانایی سرپرستی اینجانب را نداشته؛ و اصرار ب ازدواج بنده با هر شرایطی را مینمایند؛ آیا بنده به لحاظ قانونی و حقوقی میتوانم خانه و زندگی مستقلی برای خود تشکیل دهم؟ و یا منوط به اجازه و اذن پدر هستم؛ لطفا راهنمایی بفرمایید