طلاق توافقي

محبوبه

باسلام خانمي هستم كه به اتفاق همسرم مراحل طلاق توافقي را تامرحله تعيين وقت دادگاه انجام داديم ولي من منصرف شدم وبه دادگاه نرفتم ولي پرونده مختومه نشده وتا الان ٤ بارحكم تجديدنظرصادرشده ميخوام بدونم براي بسته شدن اين پرونده بايد چه كاركرد؟حضوري به دادگاه مراجعه كنم يااينكه نرفتن به دادگاه كافيست لطفاجواب بدهيد ممنونم