طلاق توافقی

با سلام مدت سه ماه بعد از عقد به دلیل اختلافات شدید با همسر و مادرشان ، به منزل پدری بازگشته ام و اکنون مدت 5ماه است در منزل پدری هستم .لازم به ذکر است در مدت حضور در منزل ایشان به بیماری اعصاب و معده دچار شده ام .که مدارکش در دفترچه بیمه موجود است . مکان زندگی پدرم در شهرستان و مکان زندگی همسرم در روستاست و ایشان با مادرشان زندگی می کنند .در عقد نامه هم هیچ شرط ضمن عقدی ندارم . بشدت از ایشان میترسم چرا که اخلاق تندی دارند و مدام مرا تهدید میکردند .پدرم به همسرم گفته اند که از لحاظ قانونی اقدام کنند . از نظر مالی هم توانایی پرداخت حتی نصف مهریه را ندارند .من به شدت از ایشان میترسم و نمیخواهم در دادگاه شرکت کنم ایا وکیل میتواند برای من طلاق  بگیرد ؟ چه اقداماتی باید انجام دهم .لازم به ذکر است من بکارتم را از دست نداده ام فقط کمی اسیب دیده است .