شهادت کذب در کلانتری

حسین پیرحیاتی
با سلام من از دو نفرکه با شهادت دروغ باعث شدند برای شکایتی که من از شخصی که صوری از من امضا گرفته بود قرار منع تعقیب صادر شود شکایت کرده ام در ان پرونده که منع تعقیب خورد یکی از دو نفر شاهد برگه شهادت را نوشته بود ولی از امضا زدن خودداری کرده بود ودر نظریه کلانتری هم که برای دادگاه نوشته بود عنوان شده بود که یکی از شاهدها گفته که من باالجبار ورفاقتی مجبور به شهادت دادن شده ام وبه خاطر عذاب وجدان برگه شهادت را امضا نمیکنم ولی قاضی پرونده سهوا یا عمدا ،به نحوه شهادت شاهدان توجهی نکرده بود و یکی از رکنهای اصلی قرار منع تعقیب را استناد به شهادت شاهدان عنوان کرده بود با وجودیکه تمام روال پرونده به نفع من بود واز اینطرف هم ان شخص با سواستفاده از امضا من مرا به عنوان خرید گوشی مبلغ 5میلیون تومان بدهکار کرده و خسارت تاخیر در پرداخت مبلغ فوق را روزانه 48هزار تومان تا یوم الوصول درج کرده واز من در شورای حل اختلاف شکایت کرده است و شورای حل اختلاف هم بدون بررسی کردن موضوع عنوان کرده که چون شکایت کیفری شما(کلاهبرداری و اخذ امضا) قرار منع تعقیب خورده پس شما محکوم به پرداخت مبلغ فوق هستید و مرا محکوم به پرداخت مبلغ فوق با دیرکرد روزانه 48هزار تومان تا یوم الوصول کرده حالا با وجودی که بنده با استناد به کپی برابر اصل شهادت شاهدان ونظریه کلانتری (پرونده ای که منع تعقیب خورد ) وبا معرفی دو نفر شاهد که به صوری بودن امضا بنده شهادت دادند و ارائه فیلمی که از اقرار یکی از شاهدها به کذب بودن شهادتش به صورت مخفی گرفته ام از شاهدان دروغگو شکایت کرده ام و با وجودی که برای قاضی دروغ بودن شهادت ان دو نفر مشخص شده ولی دادیار پرونده میگوید چون شهادت دروغ این دو نفر در کلانتری بوده نمیتوان انها را محکوم کرد من چطور میتوانم حکم شهادت دروغ از دادگاه بگیرم که بتوانم با استناد با کذب بودن شهادت این اشخاص مجددا از دادستان بخواهم که دستور تعقیب مجدد پرونده منع تعقیب خورده اولیه را بدهد با تشکر