طلاق

Na
با سلام اگر زن به دلخواه مهر خود را بعد از ازدواج ببخشد و بعد از مدتی شوهرش اورا طلاق دهد این طلاق خلع و مبارات است؟؟