آيا مي توونم از اين فرد شكايت كنم؟

مينا ضرابي

با سلام، من حدود ٤ سال با مسي دوست بودم و ٧ ماهه كه بله برون كردم و نامزد شديم و با اين فرد هم رابطه  داشتم . الان ٢ هفته است كه اين فرد خود را از من قايم مي كند و ديروز عصر من كه تحت فشار زيادي بودم به در منزل اين فرد رفتم و به زور وارد خانه شدم كه ببينم حال اين فرد خوب هست يا با كس ديكه اي در ارتباط  هست يا نه كه دچار دعوتي لفظي و كتك كاري شديم اما جراحت بدني مشهودي ندارم اين فرد اصرار به ترك من دارد و من مي خوام به خاطر آبروم از ايشان شكايت كنم آيا با توجه به اينكه عقد رسمي نكردم امكانش هست ؟ مجازاتش چي مي توونه باشه؟