شرایط ابطال حق مهریه

کلاغ

سلام
یک زوج بعد از انجام عقد دائم و قبل از رفتن زن به خونه ی شوهر با هم به مشکل برخوردند و طی مشاوره قرار بر پایان ارتباط گذاشتند. در همین حین که عقد دائم هم بودند، زن برای مدت دو ماه جواب تلفن مرد را نداد و دوست خودش رو برای ایجاد ارتباط دوستی تلگرامی بسیار خارج از شرع و عرف با شوهر خودش به گفته ی خودش به قصد مچگیری فرستاده(اما ظاهراً منظور انتهایی گفتگوها ازدواج بوده) و سپس تهدید به پخش گفتگوها بین فامیل مرد کرده. در همین حین دادخواستی هم بطور پنهانی برای دریافت مهریه داده بوده که به نظر میاد حتی پیش از این جریان قطع ارتباط و دوستی تقلبی بوده.

لطفاً بفرمایید آیا این کارها (پنهان کردن خودش و فرستادن دوست خودش برای انجام صحبتهای خارج از شرع و عرف با شوهر شرعی خودش، تهدید به پخش اونها) باعث ابطال تمام یا بخشی از حق مهریه نمیشه و شوهر مجبوره برای طلاق چنین موجودی مهریه (یا حداقل بخشی از اون) رو پرداخت کنه؟ دوباره خاطرنشان می کنم که هنوز زن به خونه ی شوهر نرفته.

با تشکر فراوان
کلاغ

به نظرم میاد شاید یک جمله مبهم باشه. اینجا که عرض کردم:

در همین حین دادخواستی هم بطور پنهانی برای دریافت مهریه داده بوده که به نظر میاد حتی پیش از این جریان قطع ارتباط و دوستی تقلبی بوده.

بعد از واژه ی جریان کسره هست. یعنی دادخواست پیش از اون جریان بوده.