تغییر نام خانوادگی

مرتضی علی یگانه

سلامت باشید

احتراماً به استحضار جناب عالی میرساند که بنده قصد دارم نام خانوادگی خود را " کلّاً " تغییر بدهم .

لطفاً بفرمائید این تقاضا منع قانونی ندارد ؟

هزینۀ وکالت برای این پروژه چقدرست ؟

حدوداً چه مدّت زمان می برد ؟

اگر شخصاً بخواهم اقدام بکنم ؛ چه مدارکی لازم هست ؟

روال کار چگونه است؟

از کجا باید شروع کنم ؟

یک خانوادۀ شانزده نفری هستیم :

پدر :   خداکرم   یگانه

مادر :   بهتری   الوانی ( هشت فرزند دارد = چهار پسر + چهار دختر = همگی متأهّل )

زن پدر :   حکیمه   هاشمی ( پنج فرزند دارد = سه پسر + دو دختر = فقط پسر و دختر بزرگ متأهّل هستند )

=================================================

نام پدر :   خداکرم

نام مادر :   بهتری

مشخّصات خودم :

نام  :  مرتضی علی

نام خانوادگی :   یگانه

شمارۀ شناسنامه : ده 10

متولّد :  اوّل شهریور 1347

محلّ تولّد :   کازرون ( بخش خشت و کمارج )

نام خانوادگی برگزیده : عبد یزدان

=================================================

با سپاس شایان از توجّه خاصّ شما