مطالبه وجه مربوط به حق الوکاله

وهاب بنی هاشمی
باسلام،من یک پرونده اتهام داشتم که براعت گرفتم و دیوان عالی هم تایید کرد،شکایت کردم برا پول وکیل ک پنج میلیون بود، ،ارجاع دادن ب قاضی شورای حل اختلاف.رای دادن پونصد هزار تومن،فرصت اعتراض تموم شده من درخواست اجرا دادم ،گفتن برو دوماه دیگه بیا،ایا واقعا زمان اجرای حکم حل اختلاف دوماهه??