اجرای احکام

احمد منصوری

سلام ایا امکان دارد خواهان پرونده به جای شماره حساب خود شماره شخص دیگری رابه اجرای احکام  اعلام نماید تا خوانده وجه را به ان حساب واریز نماید