ازاله بکارت

mohsen

با سلام بنده حدود یک ماه پیش با دختری که از قضا مادر ایشان هم در مورد رابطه ما اطلاع داشتند در تماس بودم ولی طی یک رابطه جنسی و با رضایت دو طرف ولی ناخداگاه بکارت ایشان از بین رفت میخواهم بدانم دختر چطور میتواند در صورت شکایت بنده را متهم کند
mohsen

با سلام بنده حدود یک ماه پیش با دختری که از قضا مادر ایشان هم در مورد رابطه ما اطلاع داشتند در تماس بودم ولی طی یک رابطه جنسی و با رضایت دو طرف ولی ناخداگاه بکارت ایشان از بین رفت میخواهم بدانم دختر چطور میتواند در صورت شکایت بنده را متهم کند