ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

سرقت

مجید

سلام  تابستان 93 تبلت بنده سرقت شد.کسی که تبلت را فعال کرده بود مدعی شد که ان را از کسی خریده.قاضی 20  روز به او مهلت  داد که رضایت بنده را جلب کند.در این مدت  متواری شد.تمامی ادرسهایی را هم که در فرم های انتظامی و قضایی داده بود جعلی بود.پیگیری ها نتیجه نمی داد تا به طور اتفاقی اتومبیل ایشان  رویت شد و نهایتا توقیف  شد. سوال من این است که چطور می توانم علاوه بر هزینه تبلت سرقتی  خسارات دوندگی  و اتلاف زمان و .... را که  در این مدت  بر من تحمیل شده از او طلب کنم ؟
سپاس از شما
مجید

سلام  تابستان 93 تبلت بنده سرقت شد.کسی که تبلت را فعال کرده بود مدعی شد که ان را از کسی خریده.قاضی 20  روز به او مهلت  داد که رضایت بنده را جلب کند.در این مدت  متواری شد.تمامی ادرسهایی را هم که در فرم های انتظامی و قضایی داده بود جعلی بود.پیگیری ها نتیجه نمی داد تا به طور اتفاقی اتومبیل ایشان  رویت شد و نهایتا توقیف  شد. سوال من این است که چطور می توانم علاوه بر هزینه تبلت سرقتی  خسارات دوندگی  و اتلاف زمان و .... را که  در این مدت  بر من تحمیل شده از او طلب کنم ؟
سپاس از شما