حکم طلاق

سلام، خانمی هستم که طلاق توافقی قبول کرده ایم و من دادخواست داده ام،نامه مشاوره بهزیستی را گرفته ام،چندروز طول میکشد دادگاه حکم طلاق صادر کند?