مرجع رسیدگی بعد از تجدید نظر

خسرو

با سلام..نسبت به بنده ادعای طلب 15میلیون تومانی شده بود که در دادگاه بدوی این ادعا رد شد..اما در تجدید نظر قبول شد...بعد از تجدید نظر وقتی حقی ضایع میشود ایا مرجع رسیدگی دیگری هست که بشود درخئاست رسیدگی کرد؟