مشروب

سام

منو گمروك امام با ١ليتر مشروب گرفت رفتم دادگاه انقلاب قاضي حكم منو ٣ مليون با ٤ماه حبس نوشت . اعتراض زدم. من سربازم و سابقه ندارم ميشه تو دادگاه تجديد نظر اين حبس با جريمه عوض بشه؟ الان من چيكار بايد بكنم؟ وكيل بگيرم يا نه؟  سلام