ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

فسخ قرارداد اجاره توسط موجر قبل از تحویل

حسین
سلام مزرعه کشاورزی اجاره داده ام به مدت 7سال قرارداد دستی امضاء شده موعد تحویل یک ماه دیگر میباشد..هیچ مبلغی هم جابه جا نشده است ایا میتوانم قرارداد را فسخ نمایم از طریق دادگاه .ایا راهی برای فسخ از طرف موجر وجود دارد ممنون