پرداخت اقساط توسط ضامن

با سلام

بدلیل عدم پرداخت اقساط فرد وام گیرنده ، بانک چک ضمانت بنده را برگشت زده است که باعث شده تا بنده نتوانم خودم وام مورد نظرم را بگیرم

حال با توجه به دردسری که برای بنده ایجاد شده آیا میتوانم خودم اقساط فرد وام گیرنده را پرداخت کنم و با گرفتن رسید از بانک مزبور علیه فرد وام گیرنده شکایت کنم و طلب خود را مطالبه نمایم؟