ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

طلاق

امیر

باسلام ...

خانم وکیل من وهمسرم باهم سازش نداریم ویعنی همسرم وخانواده اش طی 3ماه زندگی درنامزدی متوجه این شدم که خانواده ها به درد هم نمیخوریم...درواقع همسرم بابی محلی هاش وجواب دادن هاش وسروگوشش جنبیدن اش باعث این اتفاق شد...ومنم الان 9ماهی هست که باهم درارتباط نیستیم وندیدمشون ومنتظر درخواست طلاق انهاهستم که انهااقدامی کنن ولی تاالان که 9ماه گذشته ولی اقدامی نکردند لزا میخواستم ببینم راهی امکان دارد که بدون پرداخت مهریه یا هزینه ای جدا شوم...باتشکر ازشما.
امیر

باسلام ...

خانم وکیل من وهمسرم باهم سازش نداریم ویعنی همسرم وخانواده اش طی 3ماه زندگی درنامزدی متوجه این شدم که خانواده ها به درد هم نمیخوریم...درواقع همسرم بابی محلی هاش وجواب دادن هاش وسروگوشش جنبیدن اش باعث این اتفاق شد...ومنم الان 9ماهی هست که باهم درارتباط نیستیم وندیدمشون ومنتظر درخواست طلاق انهاهستم که انهااقدامی کنن ولی تاالان که 9ماه گذشته ولی اقدامی نکردند لزا میخواستم ببینم راهی امکان دارد که بدون پرداخت مهریه یا هزینه ای جدا شوم...باتشکر ازشما.