حذف نام پدر

فاطمه بابایی

با عرض سلام وخسته نباشید

زن متاهلی هستم 30 سالمه به دلیل اختلافات شدید بین پدرم میخوام اسمشنو از شناسنامم حذف کنم ودر مقابل هیچ ارثی ازشون نخوام ایا همچین چیزی امکان پذیر هس یا نه
فاطمه بابایی

با عرض سلام وخسته نباشید

زن متاهلی هستم 30 سالمه به دلیل اختلافات شدید بین پدرم میخوام اسمشنو از شناسنامم حذف کنم ودر مقابل هیچ ارثی ازشون نخوام ایا همچین چیزی امکان پذیر هس یا نه