ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ربا خواری

faridehfarhani

سلام به از یکی برای دوستانم مبلغی بول با سود گرفتم و به عنوان ضمانت یک سند (پدرم )با وکالت دو ماهه نوشتم و قرار بود که سند را به ما بدهد و روی آن وام بگیریم و پولش را بدهیم اما ایشان سر باز زدند و برای بیشتر کردن سودش سند را به ما نداد مبلغ سی میلیون تومان.

الان می خواهد در خانه دخل و تصرف کند و من در مخمصمه بسیار بدی قرار گرفتم خواهشمندم مرا راهنمایی کنید.