اختلافات خانوادگی و قونی

Esmail
برادر من ازدواج کرده..اما در شب زفاف متوجه شده است که زنش باکره نیست.و از خانواده عروس به سبب تدلیس شکایت کرده ایم..اما انها مدرکی را جور کردن که دخترشان تا قبل از ازدواج باکره بوده است...حال سوال اینجاست...نتیجه چه خوهواهد شد؟؟؟لطفا راهنمایمان کنید