ورشكستگي

mostafa rastegar

 

با سلام و خسته نبايد

 

بنده حدود ٣سال بيش بنگاه معاملاتي داشتم كه متاسفانه بعد ٨ماه ورشكست شدم و حتي به صفر رسيدم در اين مدت ٨ماه  دارايي براي بنده ٢٠مليون تومان ماليات بستن يعد اين همه مدت ١بار تماس گرفتند و اعلام كردند معاف از ماليات شدم در اين مدت ٣سال هر دفعه ١صحبتي به ما كردند و اخرين مرطبه گفتند پرونده شما گم شده است كه ١ماه بيش اخرين بار بود كه اعلام كردند.سوال من اينجاست با وجود ورشكست شدنم ايا معاف از ماليات ميشوم ؟ و خاهش ميكنم كمكم كنيد راهنمايي كنيد تا هداقل بدونم اداره دارايي كاري به من ندارند ديگه و ايا نامه چيزي به بنده ميدهند كه معاف از ماليات شده ام يا خير.ممنون از راهنماييتان.اگر شيراز وكيلي لازم بود بگيرم ممنون ميشوم راهنمايي كنيد براي وكيل