پیگیری چک برگشتی

با سلام و احترام

چکی به مبلغ هفت میلیون شصد هزار تومان مربوط به مورخ 10 مهر سال 91 از یه شرکت دارم که در همون تاریخ به علت عدم موجودی برگشت زدم اان اصل چک و گم کردم ولی کپی و مدارک مربوط به برگشت چک و دارم و در همون تاریخ در دادسرای تجریش بابت عدم پرداخت چک شکایت ثبت کردم، ایا الان میتونم پیگیری کنم و مبلغ چک و وصول کنم؟؟؟؟ ایا شما میتونید پیگیری کنید؟؟؟؟؟مدارک مربوط به چک و واستون ارسال میکنم.

با تشکر
با سلام و احترام

چکی به مبلغ هفت میلیون شصد هزار تومان مربوط به مورخ 10 مهر سال 91 از یه شرکت دارم که در همون تاریخ به علت عدم موجودی برگشت زدم اان اصل چک و گم کردم ولی کپی و مدارک مربوط به برگشت چک و دارم و در همون تاریخ در دادسرای تجریش بابت عدم پرداخت چک شکایت ثبت کردم، ایا الان میتونم پیگیری کنم و مبلغ چک و وصول کنم؟؟؟؟ ایا شما میتونید پیگیری کنید؟؟؟؟؟مدارک مربوط به چک و واستون ارسال میکنم.

با تشکر