اجرت المثل ایام تصرف تاکسی برون شهری

محمد
باسلام من مورخ 94/11/18خودروی تاکسی خود را که فاقد بیمه بوده رابه شخصا دادم که بفروشد اما متاسفانه اوقطعات داخلی ماشین ازقبیل کامپیوتر.استارت.منیفولدسوخت.باتری و.... رو فروخت. که من شکایتی مبنی برخیانت در امانت رو مطرح وبعداز اثباط وی رو محکوم نمودم حال با توجه به اینکه ماشین فاقد بیمه بوده وقریب به یکسال ماشین بلاتکلیف مانده بود میتوانم دادخواست اجرت المثل ایام تصرف رو در شورای حل اختلاف مطرح نمایم.ایا فقدان بیمه برای این دادخواست مانعی نیست؟