چک قرارداد

بنده قراردادی امضاء کردم که کاملا مافیایی بوده و چون بیمارم و داروهایم همراهم نبود دچار درد شدید بودم مبلغ چک داده و الباقی نقد داده بعد مراجعه به منزل و مصرف دارو متوجه جریان شدم امروز چک برگشت خورده و بنده دو ساعت بعد امضاء از طریق پیام اعلام انصراف نمودم