ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

اقامه دعوی بر علیه چه کسی باید باشد؟

فرداد خانه خراب
با سلام. چنانچه مستاجر اول بدون رضایت مالک منافع را انتقال دهد و مستاجر دوم تعدی و تفریط کند و بدون اجازه انتقال منافع به مستاجر سوم بکند اقامه دعوی تعدی و تفریط بر علیه چه کسی باید باشد؟