اعتراض به رای قطعی دادگاه تجدید نظر

بهزاد ابادی
باسلام بنده ماشینی خریداری کردم وچون اشنا بود مبلغ معامله رانقدا به ایشان پرداخت کردم وداخل محضر به من وکالت تام فروش دادن وما ماشین را سند زدیم امااین خانم بعد شیش ماه شکایت کردند که من وکالت داده بودم که ماشین را بفروشند اما به نام خودشان زدند و در دادگاه بدوی حکم به برائت من صادر شد واعتراض به حکم نکردند وبعد چند مدت باز شکایتی کردند که من ثمن معامله رو دریافت نکردم و باز دادگاه بدوی حکم به برائت من دادند و ایشون اعتراض به حکم زد والان تجدید نظر حکم به نفع ایشون قطعی داده و منو به دادن وجه مکلف کرده در صورتی که در دادگاه بدوی اول گفتم که شاهد دارم اما شهود از من نخواستن الان چه باید بکنم؟