قوانین انتقال دائم

سعید قاسمیان
با سلام.بنده کارمند پیمانی یکی از بیمارستان‌های دولنی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستم.مدت چند سال بود که به شدت پیگیر انتقال به شهرستان بومی خود بودم و نه ماه پیش موفق به دریافت نامه موافقت از رییس بیمارستان شدم .سپس جهت ادامه مراحل اداری آن به دانشگاه علوم پزشکی کرمان مراجعه کردم که بدلیل عدم وجود پست خالی مجبور شدم چند ماه منتظر بمانم تا پستی خالی شود . در ضمن طی این مدت تمام مراحل اداری آن در دانشگاه انجام شد و حتی پست به نام بنده ثبت شد تا اینکه رییس بیمارستان مبدا عوض شد و حالا اداره نقل و انتقالات دانشگاه کرمان از من نامه جدیدی با امضای رییس جدید میخواهد که او هم این نامه را به من نمی دهد .آیا امور اداری و نامه های اداری قائم به شخص است که با عوض شدن رییس تمام مراحل اداری انجام شده کنسل شود؟در این زمینه راهنمایی بفرمایید