وام 5 میلیاردی بدون ضامن با سفته

محمد

***یک وام  ۵ میلیارد تومنی  مربوط به  اینجانب بدون وثیقه ملکی بدون ضامن فقط با سفته واگذار می شود سود۷٪ بازپرداخت ۱۲ سال ۲ سال تنفس .کارمزد ما ۷٪ و مبلغ ۸۰میلیون تومان بیعانه نقدی لازم است. فقط و فقط در صورت اینکه آمادگی پرداخت بیعانه را به صورت نقدی دارید تماس بگیرید . مهلت بسیار کمی مانده . در غیراین صورت لطفا چانه زنی نکنید سند ملکی ، ماشین، ضمانت نامه بانکی ، چک ووو پیشنهاد نکنید فقط نقدی معامله می کنیم لطفا دقت داشته باشید.***

راجب اینگونه متن ها که اخیرا تو تبلیغات اینترنتی بعنوان مصوبه بانکی دیده میشن چن تا سوال داشتم:

1.کلا اینگونه وام ها از نظر قانونی مشکلی دارند یا خیر؟

2.درصد سود که نوشته شده 7% آیا سود واقعی همون هست یا اینکه در عمل بیشتر هست (ربا)؟

3.در این مورد که بالا متنش رو نوشتم فرمودند که 80 میلیون تومان نقد برای بیعانه دریافت میشه در ابتدا و در ازای اون سفته داده میشه.ممکن هست این یک شگرد کلاهبرداری باشد؟

4.و اینکه اگر کلا مورد اضافی یا اطلاعات ضروری در این مورد هست که شماها خبر دارید و ما بیخبر لطف کنید ذکر کنید که بی گدار به آب نزده باشیم.