ارثیه فرزند از همسر اول

سلام ، من از همسر اولم جداشدم و حاصل این ازدواج یک فرزند پسر است که حضانت کامل به مادرش دادم ، و الان که ازوداج کردم صاحب یک فرزند پسر شدم ، خواستم بدونم در آینده تقسیم ارثیه بین همسر و فرزندانم چگونه است؟

با تشکر
سلام ، من از همسر اولم جداشدم و حاصل این ازدواج یک فرزند پسر است که حضانت کامل به مادرش دادم ، و الان که ازوداج کردم صاحب یک فرزند پسر شدم ، خواستم بدونم در آینده تقسیم ارثیه بین همسر و فرزندانم چگونه است؟

با تشکر