معامله ماشین

بهروز

با سلام .الان نزدیک 2ماه است ماشینم رو فروختم .همراه خریدار جهت تعویض پلاک رفیتیم و تعویض  پلاک انجام شد ولی جهت رفتن به محضر خریدار امروز فردا میکنه .برای من مشکلی پی نمیاد ؟ ممنونم 
بهروز

با سلام .الان نزدیک 2ماه است ماشینم رو فروختم .همراه خریدار جهت تعویض پلاک رفیتیم و تعویض  پلاک انجام شد ولی جهت رفتن به محضر خریدار امروز فردا میکنه .برای من مشکلی پی نمیاد ؟ ممنونم