مطالبه وجه حقوقی

ص.آخوندزاده

با سلام
حدود یکسال پیش به فردی پول دادم تا کمکم کنه از یک شرکت در خارج از کشور پیشنهاد کار بگیرم ولی  موقع امضای قرارداد زیر حرفش زد و پولمو هم پس نداد.3بار اظهارنامه براش فرستادم ولی مدام آدرس عوض میکنه.میخوام مطالبه وجه حقوقی کنم.آیا این کار کمک میکنه به پولم برسم؟
مبلغ حدود 10 میلیون بوده که کارت به کارت کردم و هیچ مدرک دیگه ای هم ندارم 

با تشکر