ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

چک اعلام مفقودی شده

حمید حاتمی

با سلام

من چکی را به دوستم دادم تا بتواند در بازار آنرا خرج کرده و جنس بخرد او هم چک را خرج کرد

شخص دوم که چک را گرفته بود حدودا پس از 15 روز از تاریخ سررسید از طریق نامه قضایی اعلام مفقودی آنرا به بانک مربوطه ارسال کرد و جلوی چک گرفته شد

شخص سومی پیدا شد و پس از حدود یک سال از اعلام مفقودی چک آنرا به بانک برده و برگشت زد و هیچ اقدام قانونی دیگری انجام نداده است

مدتی میشود که میخواهم دسته چک جدید بگیرم بانک نمیدهد و میگوید باید تکلیف این چک که برگشت خورده مشخص شود

ضمنا خاطر نشان میکنم بنابرمشاوره با معاضدت های رایگان مستقر در دادسرا من از نفر اول رسید گرفتم مبنی بر اینکه با ایشان نسبت به چک مورد نظر تسویه حساب کرده ام 

و همچنین یک رسید دیگه هم از شخص دوم که اعلام مفقودی کرده بود گرفته ام که ایشان هم بابت این چک با شخص اول پس از اعلام مفقودی چک تسویه حساب کرده و هیچ مطالباتی با هم نداریم

من باید چکارکنم تا مشکلم حل شود؟

تشکر

09373666537

حاتمی