قیومت

غلامرضا
سلام من قیومت دونفر را بر عهده دارم که پدرشان درتصادف مرده است ایا من میتوانم برای نگهداری از آنهامقداری پول از حسابشان بردارم