ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

نظر داشتن برادر شوهر به زن داداش

یه دختر
سلام. پدر من سال ۸۰ برادر کوچکش رو مجاب کرد تا نوه داییشون رو بگیره. اونا ازدواج کردن ولی یواش یواش بی حجابی زن داداش و در معرض قرار دادن اندامش مقابل چشم پدرم که زن خودش محجبه و چادریه دردسر ساز شد. تا جایی که مادرم متوجه توجه بیش از حد پدرم به زن داداشش شد و بحثشون بالا گرفت تا حدی که پدرم صراحتا گفت من اونو بیشتر از تو دوست دارم و خانوادشم از خانواده تو بیشتر دوست دارم و پدرم مادرمو کتک زد. ما اشتباه کردیم اونموقع نرفتیم پزشک قانونی شکایت کنیم. حالا با گذر زمان می بینیم که زنعموم هم به پدرم تمایل نشون میده و تو جمعای خانوادگی پیش هم میشینن یا مثلا زنعموم سرشو گذاشته رو شونه پدر من سلفی انداختن. ما این عکس و نداریم ولی صحنه عکس انداختنشون و مادرم و زن داداشم به چشم دیدن. حالا پدرم هر روز بخاطر زن داداشش با مادرم دعوا می کنه, میگه تو توهم زدی و طلاقت میدم. اینو هم بگم که زنعموم با برادرش با حیله گری یه مغازه از پدرمو از چنگش در آوردن ما فقط می دونیم عموم داره تو اون مغازه کار می کنه ولی نمی دونیم بابام به نامش زده مغازه رو یا نه. ما چطور می تونیم پدرمو محکوم کنیم و ثابت کنیم به زن داداشش نظر داره؟