کلاهبرداری

علی شیخ بهایی
یکی از آشنایان برای من پیامی فرستاد و تقاضای پول قرضی یکماهه کرد من قبول کردم و پول را به کارت بانکی واریز کردم حالا میگه من پیامی ندادم و پولی نگرفتم..