خانواده_مهریه

اقدسی
سلام من در آپارتمانی با همسر خود شریک میباشم سه دانگ سه دانگ آیا من میتوانم قفل ورودی را عوض کنم تا همسرم نتواند جهيزيه مرا بفروشد