ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

رای ونطرکارشناس

Ali jafari
باسلام لطفا عنایت شود قاضی که حاضر به رسیدگی پرونده ای نشده باعلم و اطلاع از پرونده رای داده وایا عینا کارشناس دیده تایید کرده بانظراو درهمان پرونده کدام ارجح تر است؟