مهریه

هادی

دوستم دو روز پیش عقد کرده و امروز پشیمان شده  ولی چون تعطیلات هست تا 10 روز دیگه ثبت میشه آیا راهی برای بهم زدن بدون درد سر وجود داره در ضمن 300 سکه مهر کرده