ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

نفقهـ طلاق

سجاد دلفانی
سلام، خسته نباشید، قبلا نفقه همسرم را ،مرتب به حساب شخصی ایشان میریختم. ولی ایشان حسلب خود را در بانکها مسدود کردند. حال به مدت ۱۵ماه نتوانستم بجزیک فیش، ک بعد از پنج ماه اول بودع، به ابشان نفقه بدهم. ولی در این بین دو بار اظهارنامه برای ایشان فرستاده ام ک شماره حساب به بنده بدهد برای واریز نفقه. ولی خود ایشان کوتاهی کرده و جواب اظهار نامه را نداده بهمن. حال شکایت نفقه کرپه. و پنج میلیون محکوم شدع ام که ان را قبل و بعد،از اجراییه پرداخت نموده ام. و ایشان در این هین تقاضای طلاق ترک انفاق ردع. و قاضی پرونده را بع سمت طلاق وکشانده، که ان را به داوری داده. که حتی داوری هم برگذار گردید، چون قاضی کاملا یکطرفه و به ضرر من عمل میکند. ایا نتیجه چه میشود؟رای طلاق بدهد، تجدید نظر و فجام خوهی دارد؟ ایا به این دلیل طلاق میدهند من که نفقه را پرداخت کرده ام و خودش کوتاهی کرده؟؟؟