ارث پدری شکایت ....

arman7557

سلام پدربزرگ من یه خونه دارن که کل وراث به غیر از مادرم تو اون خونه زندگی میکنن مادرم من هم میخواد ارث رو از طریق قانونی بگیرن به همین خاطر وراث گفتن اگه بری دادگاه ما به دادگاه میگیم که ما خونه ای واسه زندگی نداریم و نمیخوایم بفروشیم  اونا میگن اگه همچین چیزی به دادگاه بگیم مادر من  تا چند سال همیچنوری تو دادگاه معطل میمونه   سوال من  اینه که ایا واقعا میتونن همچین کاری کنن ؟  چون مادر من نمیخواد تا 3 4 سال تو   دادگاه  معطل بمونه خواهشا بگید اگه همچین موادری داشتید حداکثر تا چه مدت تونستن ارث خودشون رو بگیرن  ؟
arman7557

سلام پدربزرگ من یه خونه دارن که کل وراث به غیر از مادرم تو اون خونه زندگی میکنن مادرم من هم میخواد ارث رو از طریق قانونی بگیرن به همین خاطر وراث گفتن اگه بری دادگاه ما به دادگاه میگیم که ما خونه ای واسه زندگی نداریم و نمیخوایم بفروشیم  اونا میگن اگه همچین چیزی به دادگاه بگیم مادر من  تا چند سال همیچنوری تو دادگاه معطل میمونه   سوال من  اینه که ایا واقعا میتونن همچین کاری کنن ؟  چون مادر من نمیخواد تا 3 4 سال تو   دادگاه  معطل بمونه خواهشا بگید اگه همچین موادری داشتید حداکثر تا چه مدت تونستن ارث خودشون رو بگیرن  ؟