ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

وام ازدواج

ehsan

سلام \r\nعید نوروز بر شما مبارک\r\n\r\nجناب بنده در حال گرفتن وام ازدواج هستم و میخواستم بدونم آیا 10 ملیون تومانی که به همسر پرداخت میشود آیا برای جهیزیه هست یا برای شروع زندگی\r\n\r\nبا توجه به اینکه همسر من 17 سال دارن و سن قانونی نیستن آیا وام به ولی(پدر) تعلق میگیره یا به (قیم)من؟\r\nاگر به به پدر همسرم تعلق بگیره آیا شرعا و قانونا براش ایشان هست یا برای من و همسرم\r\n
ehsan

سلام آقای باقری\r\nعید نوروز بر شما مبارک\r\n\r\nجناب بنده در حال گرفتن وام ازدواج هستم و میخواستم بدونم آیا 10 ملیون تومانی که به همسر پرداخت میشود آیا برای جهیزیه هست یا برای شروع زندگی\r\n\r\nبا توجه به اینکه همسر من 17 سال دارن و سن قانونی نیستن آیا وام به ولی(پدر) تعلق میگیره یا به (قیم)من؟\r\nاگر به به پدر همسرم تعلق بگیره آیا شرعا و قانونا براش ایشان هست یا برای من و همسرم\r\n