تجاوز به حریم شخصی

مسعود علی اکبری
سلام. یک مسئله شخصی پیش آمده که فردی تهدید کرده که در محیط کارم میخواهد جنجال به پا کند. میخواهم مشاوره تلفنی فوری بگیرم.