چک بلامحل

e

با سلام و احترام.بنده یک فقره چک به مبلغ 30میلیون ازطرفی داشتم که پس از عدم وصول شکایت کیفری کردم و دادگاه رای به 2سال زندان برای خوانده را داد.پس از جلب خوانده واخواهی نمود که واخواهی وی نیز رد شد و سپس با قید وثیقه ازاد شد.پرونده به مرحله تجدید نظر رسید و دادگاه تجدید نظر نیز رای را تایید فقط مدت حبس را به 6ماه کاهش داد.سوال اول از محضر وکیل  محترم انکه پرونده مربوط به ابان ماه میباشد و به خوانده نیز حکم ابلاغ شده است.سوال انکه در اجرای احکام پس از ابلاغ به وثیقه گذار و عدم تحویل خوانده به مراجع قضایی وثیقه چگونه و به نفع چه کسی ضبط میگردد؟حقوق خواهان پرونده با توجه به متواری بودن خوانده و کلاهبرداری بیش از600میلیون چگونه محقق میگردد؟با تشکر