ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

ادعای دوشیزگی

شیخی
اگر قبل از تشکیل دادگاه برای طلاق توافقی به پزشکی قانونی برم و گواهی سلامت بگیرم مشکل پیش میاد؟ محل پزشکی قانونی مهمه کجا باشه؟