شكايت از والدين

سلام وقت بخير دختري هستم ٢٦ ساله دانشجو و شاغل پدر و مادري بسيار سنتي دارم كه اجازه ي هيچ أفريقي به من نميدهند حتي با حقوق خودم اجازه ي يك روز مسافرت رفتن رو حتي ندارم با توجه به اينكه سنم قانوني شده قانون حقي براي اين وضعيت من در نظر گرفته؟با تشكر