حکم به ورود شکایت صادر شد

مجید
باسلام و احترام به استحضار میرساند طرح دعوی جهت تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به دیوان عدالت اداری نموده و پاسخ نهایی در انتهای اسفند ماه۹۵ با این مضمون که "حکم به ورود شکایت صادر شد" مفهوم این عبارت چیست ضمن آنکه دو روز بعد حکم پرونده مختومه شد لطفا راهنمایی فرمایید مفهوم چیست؟