ارسال پرسش حقوقی رایگان


مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت 9099071439

طلاق با وکالت بلا عزل

آبتین
همسرم با استناد به وکالت بلاعزل که داشته اقدام به طلاق نموده ،که این طلاق ضمن ثبت در دفترخانه و صدور طلاقنامه،با اعتراض بنده در دادگاه تجدیدنظر حکم به ابطال رای دادگاه بدوی بلااثر شدن طلاق صادره شده است،هم اکنون این رای در مرحله فرصت 20 روزه اعتراض قرار داشته و هنوز حکم قطعی اعلام نشده است،که همسر بنده مجددا با مراجعه به شعبه دیگری در دادگاه خانواده با استناد به همون وکالت نامه مجددا حکم گواهی عدم امکان سازش گرفته واز آن تاریخ به بعد از جا ومکان وی بی خبرم .سوالم این است ،1-آیا این اقدام ایشان مراجعه به شعبه دیگر و گرفتن حکم در حالیکه هنوز پرونده قبلی در این رابطه مختومه نشده است ،قانونی است؟2-آیا طرح دعوی مجدد توسط همسرم در صورت وجود حکم نهایی دادگاه تجدید نظر نسبت به همون دعوی که قبلا طرح شده شامل حکم اعتبار امر مختومه نمیگردد؟3-با توجه به صدور طلاقنامه برای بار اول که بیانگر انجام مورد وکالت میباشد ،آیا وکالت نامه مذکور منفسخ نمی گردد که مجددا بتوان از آن استفاده نمود؟4-را پیشنهادی شما به بنده که راضی به جدایی از همسرم نیستم چیست؟لازم به ذکر است حکم الزام ایشان به تمکین نیز صادر شده است


آبتین
وکالتنامه مذکور چند بار میتواند مورد استفاده قرار بگیرد ،در صورتی که قبلا مورد وکالت انجام شده است ولی به هر دلیل پس از انجام مورد وکالت توسط دادگاه تجدید نظر ابطال گردیده است ،


آبتین
وکالتنامه مذکور چند بار میتواند مورد استفاده قرار بگیرد ،در صورتی که قبلا مورد وکالت انجام شده است ولی به هر دلیل پس از انجام مورد وکالت توسط دادگاه تجدید نظر ابطال گردیده است ،